Afdrukken  

Engaging Ideas Newsletter • Summer 2010 • Volume 8 Issue 1 Topic of the month: Team Member Engagement

Team Member Engagement
 
Teamwork is een belangrijke factor voor professioneel succes. Zelfs een ZZP-er heeft te maken met klanten en inkopers. Succesvol samenwerken is van groot belang voor het succes van de organisatie. De artikelen in deze uitgave van de Dale Carnegie Nieuwsbrief gaan over teamwork en teambuilding.
 
line
 

Starheid doorbreken met cross-functionele teams

Teamwork en communicatie zijn van vitaal belang in de hedendaagse snelle zakenwereld. Het is belangrijker dan ooit om de hele organisatie afgestemd te hebben op de visie en doelstellingen van uw organisatie. Een methode om de communicatie en eensgezindheid te bevorderen is het creëren van cross-functionele of interdepartementale teams. Deze teams dragen bij aan open communicatie. Open communicatie maakt dat uw organisatie snel en flexibel reageert op een snel veranderende markt. Een aantal manieren om cross-functionele teams samen te stellen en te koesteren.

 1. Blijf bezig
  Soms gebeurt er zoveel in een teamproject dat u niet weet waar u moet beginnen. Erin duiken en aan de slag gaan is beter dan afwachten en terughoudend zijn. Andere teamleden waarderen collega's die de schouders eronder zetten en het team verder brengen.
 2. Leg u neer bij het onvermijdelijke
  Iedereen heeft wel eens gewerkt met iemand die op elke crisis overdreven reageert, het maakt niet uit hoe klein het is. Dit werkt niet alleen storend voor het team, het levert ook nog eens niks op. Elke organisatie heeft zijn eigen, onvermijdelijke uitdagingen: productievertragingen, weer, verkoopcycli, fouten in verzendingen, problemen met medewerkers, enz. Pak het aan en probeer ermee om te gaan.
 3. Probeer van uw verlies te profiteren
  Elke teamuitdaging biedt een kans voor betere organisatorische vaardigheden, processen of relaties. Als u een tegenslag als kans ziet om te groeien, verbetert dit uw houding en levert het aanzienlijk meer kansen op succes op.
 4. Doe uw best
  Als de inzet van een team anders uitpakt dan gepland, voelen we ons vaak gestrest en bezorgd. Het wordt nog erger als u weet dat u eigenlijk nog meer uw best had moeten en kunnen doen. Wanneer u dit principe toepast, kunt u altijd trots zijn op uw werk.
 5. Ruim uw werkplek op
  Een opgeruimde werkplek zorgt voor een opgeruimde geest. Een rommelige, ongeorganiseerde werkplek zorgt alleen maar voor verwarring en vertraging. De meesten onder ons werken in een gemeenschappelijke ruimte die we met anderen moeten delen. U helpt het hele team wanneer u deze ruimte opruimt als u klaar bent.
 6. Stel prioriteiten
  Als lid van een team wordt u vaak tussen verschillende prioriteiten heen en weer geschoven. Het is dan ook erg belangrijk om prioriteiten te stellen en deze zo snel mogelijk af te handelen. Dit kan betekenen dat u binnen het team moet onderhandelen over tegenstrijdige prioriteiten. Als u dingen duidelijk, zorgvuldig en eerlijk uitlegt, zullen andere teamleden verschuivende prioriteiten eerder respecteren en begrijpen.
 7. Los problemen meteen op
  Uitstel werkt alleen maar ondermijnend voor effectief teamwerk. Als teamlid voelen we ons gestrest en onrustig naarmate de taken zich opstapelen. Andere teamleden waarderen uw vermogen om dingen gedaan te krijgen en verder gaan.
 8. Ga met enthousiasme aan het werk
  Iedereen heeft wel eens met teamlid met weinig energie en enthousiasme gewerkt waardoor het hele team naar beneden werd gehaald. Tegenslagen, hindernissen en frustraties? Het is uw verantwoordelijkheid als teamprofessional om uw eigen enthousiasme en optimistische houding te bewaren.
 9. Verwacht ondankbaarheid
  Van elk teamlid wordt verwacht dat hij of zij hard werkt en zijn best doet. Dat wil niet zeggen dat er iemand is die ons vertelt dat we het zo geweldig doen. Vaak wordt het werk dat we doen voor het team helemaal niet ten volle gewaardeerd. Als u op complimenten wacht, kunt u aardig gefrustreerd raken. Als u geen dankbaarheid verwacht, is het alleen maar toffer wanneer u het toch krijgt.
 10. Maak u niet druk over futiliteiten
  Een van de belangrijkste capaciteiten van een effectief teamlid, is het vermogen om de in perspectief te houden. Wanneer iedereen zich druk maakt over onbetekenende zaken, is er gewoon niet genoeg tijd over om de klus te klaren. Als teamprofessional moet u het kaf van het koren scheiden en geen tijd verspillen.
line

Enthousiasme en verantwoordelijkheid binnen uw team

Persoonlijk en gezamenlijk enthousiasme is een van de belangrijkste ingrediënten voor een team. Het is van essentieel belang wanneer u een team samenstelt.

Een team dat vlot van start gaat en zijn enthousiasme behoudt, oogst vaak goede resultaten voor de organisatie. Een goed functionerend team doet dat zelfs als het obstakels op zijn pad vindt.

Vaak ontwikkelen teamleden een hardnekkige vastberadenheid om te bewijzen dat het team het doel kan bereiken, ongeacht de barrières die het tegenkomt. Voorbereid zijn op belemmeringen en eventuele acties daarop inplannen, biedt mensen de moed om verder te gaan en risico's te nemen

Een team samenstellen en van start laten gaan, is niet iets dat u op stel en sprong doet. Uit onderzoek blijkt dat vliegtuigongevallen vaker te wijten zijn aan het minder functioneren van het team dan aan mechanische problemen. Dit is zeker het geval wanneer het team net begint.

Er bestaan kritische punten in de ontwikkeling van een team waarbij verantwoordelijkheid het succes kan maken of breken. Een team dat net is samengesteld en kijkt naar verschillende manier voor het implementeren van verantwoordelijkheid, biedt het project of het plan een verfrissende en interessante aanpak.

Tot verantwoordelijkheid horen:

 • Teamvergaderingen
 • Verantwoordelijkheid van partners
 • Tijdslijnen
 • Project plannen
 • Controlepunten
 • Virtuele bijeenkomsten
 • Het team in alle communicatie opnemen
 • Trainingen
line

Verschillende generaties managen

Verschillende generaties managen is een hot topic. Een van belangrijkste topics is nu "Het managen van de generatie Y". Elke generatie heeft zijn eigen kenmerken, maar er zijn aardig wat universele managementtechnieken die op generatie kunnen worden toegepast.

 • Een positieve relatie met de manager
  De organisatie Human Resource Development meldt dat uit een recente survey van Gallup, die onder 400 organisaties werd uitgevoerd, bleek dat de relatie van de medewerker met zijn of haar manager belangrijker is voor het houden van de baan dan salaris of extraatjes. Eerlijk en inspirerend leiderschap, met coaching en mentoring, levert meer op voor het behoud van medewerkers. Uit een ander Gallup-onderzoek bleek dat de belangrijkste indicator voor tevredenheid en productiviteit van medewerkers te vinden is in de overtuiging van de medewerker dat zijn baas om hem geeft en betrouwbaar is.
 • Erkenning en waardering
  Sommige mensen worden meer door andere incentives dan geld aangespoord. In een studie van de Employee Retention Headquarters kwam naar voren dat waardering en betrokkenheid vaker aangehaald worden als reden waarom medewerkers zich gelukkig voelen dan geld. Een medewerker moet verbaal en non-verbaal overtuigd worden van het feit dat het management zijn functie respecteert en dat hij of zij belangrijk is voor het succes van de organisatie. Medewerkers waarderen mijlpalen en overwinningen, openbaar en privé, in woord en geschrift, direct en oprecht.
 • Werk dat stimuleert en voldoening geeft
  Het artikel "State of the Career Report" (door Blessing White, ASTD-nieuwsbrief, oktober 2003) suggereert dat de meeste werknemers vandaag de dag stimulerend en waardevol werk belangrijker vinden dan salaris en promotie. Het is moeilijk om aan het enthousiasme voor een functie een prijskaartje te hangen. Mensen die de betrokkenheid van medewerkers stimuleren en hen aan het begin van een project betrekken, krijgen meer creatieve ideeën. Ze creëren een grotere investering van de medewerkers en medewerkers die trots zijn op het resultaat. Medewerkers die een actieve bijdrage kunnen leveren in de besluitvorming over allerhande zaken, scheppen een omgeving die zij prettig vinden en waarin ze willen blijven vertoeven.
 • Een duidelijke carrièreladder met groeikansen
  Door medewerkers groeikansen te bieden zowel persoonlijk als professioneel, zijn zij minder geneigd om elders te kijken. Opleidingen, ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, loopbaanontwikkeling... dit zijn dingen die aangeven dat een manager bereids is om in zijn medewerkers te investeren. Dit vormt de sleutel tot het behoud van personeel. Motiveer uw medewerkers. Moedig hen aan om lid te worden van een professionele organisatie door de contributie te betalen, betaal de toegang en de lunch voor een conferentie. Organisaties met een hoog personeelsbehoud, kijken voor vrijgekomen functies eerst naar mensen binnen de organisatie zelf. Een carrièrepad dat gezamenlijk is overeenkomen (dit betekent niet per se "omhoog" in de hiërarchie), stimuleert medewerkersbetrokkenheid en hun loyaliteit voor doelstellingen en richting van de organisatie.
 • Managers met respect voor evenwicht in het leven
  Een organisatie waarbinnen evenwichtig leven wordt gestimuleerd, heeft minder personeelsverloop dan een bedrijf dat eist dat de medewerker onafgebroken met zijn werk bezig is. Het erkennen en respecteren van het belang van gezins- en privéleven voorkomt burn-outs en bevordert loyaliteit. Volgens de organisatie Human Resource Development moeten werkgevers zich bewust zijn van de balans tussen werk en leven. Een werkgever moet bereid zijn om een flexibel werkschema te bieden en letten op bijvoorbeeld kinderopvang en ouderschapsverlof.
 • Concurrerende beloning en arbeidsvoorwaarden
  Uiteraard is geld belangrijk, maar minder belangrijk dan u wellicht denkt. Medewerkers verwachten dat zij eerlijk en concurrerend salaris krijgen. Ze vinden dat ze recht hebben op secundaire voorwaarden als ziektekostenverzekering en pensioenplanning. In een onderzoek onder bedrijven in de voedingssector, gaf 92% van de respondenten aan dat een verhoging van 10.000 dollar in hun jaarsalaris bij een ander bedrijf, hen niet zomaar zou kunnen overhalen als zij bij het huidige bedrijf coaching kregen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 

Terug

 
 

Training location: Entrada 131, Amstel Business Park - 1114 AA, Amsterdam-Duivendrech, NL
P:+32 478 20 34 84 and +31 6 31 25 62 26

Volg ons op

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rechten voorbehouden.
Websiteontwerp en ontwikkeling door Americaneagle.com