Afdrukken  

Nieuwsbrief Dale Carnegie • Spring 2010 • Volume 7, Issue 3 Topic of the month: Procesverbetering

Process Improvement
 
Het afgelopen anderhalf jaar wereldwijd de economie behoorlijk veranderd. Veranderingen die een drastisch effect hebben gehad op het personeel. Is uw baan compleet veranderd in vergelijking met enkele maanden terug. Veranderingen zijn overal te vinden, van wat extra taken tot een totale ommezwaai in uw carrière. Het maakt niet uit welke veranderingen plaatsvinden, op uw werkplek wordt van u altijd verwacht dat u presteert. Als u een manager bent, wordt van u een andere houding verwacht. En wordt van u verwacht deze houding aan uw medewerkers te communiceren. Als u een medewerker bent, wordt van u verwacht dat u zich aan de veranderingen aanpast met behoud van productiviteit. Deze nieuwsbrief gaat dieper in op veranderingen op de werkplek.nbsp;
line
 

Aanpassen aan verandering

Gedurende uw gehele carrière veranderen uw rollen en verantwoordelijkheden. Teams leiden. Vergaderingen leiden. Visie en missie communiceren. Allemaal zaken waarmee u tijdens de ontwikkeling van uw carrière mee te maken krijgt. In een continu veranderend carrièrelandschap, kan flexibiliteit meer dan andere vaardigheden wel eens bepalend blijken op de lange termijn.

Stel uw verwachtingen bij. Misschien vindt die promotie toch niet dit jaar plaats. Misschien hoeft u niet meer aan dezelfde persoon te rapporteren. Misschien bent u niet meer voor dezelfde zaken verantwoordelijk. Stel uw verwachtingen bij, zonder deze te verlagen. Focus op doelen die binnen uw controle liggen.

Bouw relaties en netwerken op. Deze strategie is boeiend en werkt lonen bij het aanpassen aan veranderingen. Ga ervan uit dat verandering in een klein hoekje zitten. Wie zou u beter willen kennen als zo'n verandering optreedt? Ontwikkel dus nu de juiste relaties. Werk nu al aan een groter netwerk voor meer support en aanmoediging.

Wees geduldig. Als het om veranderen gaat, willen we dat vaak zo snel mogelijk achter de rug hebben. Veranderingen op de werkvloer duren vaak langer dan we verwachten. Veranderingen moeten worden gecommuniceerd en geïntegreerd. Er gaat aardig wat tijd overheen voordat alle organisatorische functies zijn aangepast. Personen hebben de tijd nodig om zich aan een veranderende werkomgeving aan te passen.

Wees avontuurlijk. Treed de verandering als uitdaging tegemoet. Ga plannen en voorbereiden. Schakelen anderen hierbij in. Schets een nieuwe carrière die na de veranderingen wel eens waarheid zou kunnen worden. Wees moedig.

Gebruik ontevredenheid op een constructieve manier. Waarom vasthouden aan de status quo als u zich kunt afvragen ?"Hoe word ik er beter van? Hoe wordt de organisatie er beter van??" In plaats van uw onvrede op een destructieve manier te uiten en veranderingen te ondermijnen, kunt u ook op zoek gaan naar een manier om het veranderingsproces en de integratie beter te laten verlopen.

Probeer elke dag iets nieuws. Zodra we uit onze comfortzone zijn, hebben we de neiging om zo snel mogelijk een nieuwe comfortzone op te bouwen. Waarom oude muren neerhalen als u alleen maar nieuwe bouwt? Probeer elke dag u op een nieuwe manier aan veranderingen aan te passen. Maar er een positieve en productieve ervaring van.

Vraag om input. Anderen binnen uw organisatie hebben wellicht een idee over hoe u zich beter aan veranderingen kunt aanpassen. Vraag om ideeën, suggesties en feedback. In een periode van verandering is het tijd om bruggen te bouwen. Het is tijd om open te staan voor input.

line
 

Uitdagingen van veranderingsbereidheid

Aanzienlijke veranderingen binnen een organisatie hebben altijd uitdagingen tot gevolg. Sommige uitdagingen zijn persoonlijk, andere hebben invloed op het team en weer andere zijn binnen de hele organisatie merkbaar. Om bereidheid tot organisatorische veranderingen teweeg te brengen is het belangrijk de uitdagingen te kennen. Er moet bereidheid zijn om deze beren op de weg professioneel en vol vertrouwen aan te pakken.

Verandering veroorzaakt meestal enige weerstand. Mensen hebben het gevoel dat ze macht, autonomie of resources verliezen door de veranderingen in de werkomgeving. Ze klampen zich vervolgens vast aan de status quo. Teamleden die bij veranderingen worden betrokken, moeten zichzelf en anderen uitdagen de weerstand zo veel mogelijk te beperken en zich te focussen op een positief resultaat.

Een van de grootste uitdagingen in veranderingsbereidheid is mensen gewoon zover krijgen dat ze de veranderingen serieus nemen. Tijdens periodes van verandering, nemen mensen vaak een afwachtende houding aan. We moeten onszelf en anderen inspireren de verandering te omarmen, te ondersteunen en zelfs ons uiterste best ervoor te doen.

Verandering genereert vaak angst. Mensen adopteren veranderingen eerder en teams hebben sneller succes wanneer angst tot een minimum wordt beperkt. Angst minimaliseren we door volledig inzicht te krijgen in het veranderingsplan, onze commitment aan het plan te onderschrijven. We moeten erkennen dat het plan en onze rol daarin tijdens de veranderingen zelf zullen evolueren.

Organisatorische veranderingen kunnen leiden tot een verslechtering van organisatorische samenwerking. Tijdens de verandering zien organisaties vaak een 'bunkereffect' tussen afdelingen, functies en teams. Dit gebeurt wanneer groepen onafhankelijk van teams of afdelingen beginnen te werken wier verantwoordelijkheden een overlap vertonen met die van de groep. Samenwerking en communicatie zijn dan minimaal. Voor deelnemers in een organisatieverandering ligt de uitdaging in het afbreken van muren en het bouwen van bruggen voor samenwerking tussen de diverse organisatorische functies.

Wanneer de werkomgeving verandert, ontstaat er meestal verwarring over prioriteiten. Welke prioriteiten heeft bijvoorbeeld de nieuwe manager die we krijgen? Als de verandering met succes is voltooid, waar moeten we ons dan eerst op focussen De oplossing voor deze laatste uitdaging zit 'm in een zorgvuldige en grondige planning.

line
 

Veranderingsbereidheid op de juiste manier stimuleren

In perioden van verandering denken we vaak te ver vooruit. Als we verzanden in gedachten over "wat als" , verliezen we uit het oog wat vandaag belangrijk is. Als u de veranderingen per dag benadert, lijkt het proces in zijn geheel minder overweldigend.

Bedenk het ergste scenario. We gaan de confrontatie met verandering pas echt aan als we het ergste scenario onder ogen hebben gezien. Vraag uzelf altijd af: wat is voor mij het ergste dat er kan gebeuren als gevolg van deze verandering? Bedenk hoe de verandering te veel van u kan vergen, wat de negatieve consequenties voor managers en teamleden kunnen zijn en hoe het uw energie en productiviteit zou kunnen uitputten.

Bereid u voor op acceptatie. Dit betekent niet dat u zich zomaar overal bij moet neerleggen. Het betekent dat u zich op het ergste scenario voorbereidt. Net zoals noodhulpdiensten dit doen. Misschien gebeurt er helemaal geen ramp, maar mocht het misgaan, dan staan ze klaar.

Om het worst-case scenario te vermijden, moeten we bereid zijn al onze energie en resources in het proces te steken. Bedenk alle mogelijke manieren waarop de slechtste uitkomst kan worden voorkomen. In het planningsproces: kijk naar communicatie, begeleid de inspanningen van het team en intervenieer preventief.

Houd uzelf bezig. Soms heeft verandering een verlammend effect en raken we ontregeld en ongemotiveerd. Juist op dit soort momenten in uw carrière moet u uw energie aanspreken en bezig blijven. Niet alleen voorkomt dit dat u in uw ongerustheid blijft hangen, het verbetert uw imago binnen de organisatie en dat ook nog eens op een essentieel moment.

Leg u neer bij het onvermijdelijke. We kunnen veranderingen niet vermijden of ontwijken. Deze zijn inherent aan alles wat we in onze carrières doen. Als we onszelf hieraan helpen herinneren, verdoen we onze tijd en energie niet met vechten tegen onvermijdelijke veranderingen.

Doe altijd uw best. De meest elementaire regel van professionalisme is altijd en overal uw uiterste best doen. Dit is de beste intrinsieke motivatie, het stuurt uw prestaties door elke verandering. Hoe de verandering uw carrière ook beïnvloedt, u wilt uzelf en anderen in de ogen kunnen kijken en zeggen dat u uw uiterste best hebt gedaan.

Stop enthousiasme in uw werk. Op welke manieren kunnen we onszelf enthousiast maken over ons werk? Wat motiveert u? Wat kunt u doen om ervoor te zorgen u alle mogelijke energie in uw werk stopt? In perioden van verandering heeft u meer dan ooit enthousiasme nodig. Wanneer u enthousiast bent, krijgt u meer gedaan: sneller en met minder middelen. We ervaren meer plezier in ons werk en hebben het gevoel dat we echt iets bereiken.

 

Terug

 
 

Training location: Entrada 131, Amstel Business Park - 1114 AA, Amsterdam-Duivendrech, NL
P:+32 478 20 34 84 and +31 6 31 25 62 26

Volg ons op

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rechten voorbehouden.
Websiteontwerp en ontwikkeling door Americaneagle.com